hungarian.gif english.gif portuguese.gif russian.gif spanish.gif

©vyturys

Wróæ do Piwo strony

Wystêpuje w 2 odmianach.

Odmiana:
  okr±g³a (2)

Jedna z nich:
©vyturys podstawka Awers ©vyturys podstawka Rewers

Je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej na ten temat zajrzyj do linków.

oryginalne jêzyki: http://www.svyturys.lt

po angielsku: http://www.svyturys.lt


kraj :
lt.png map source: wikipedia.org
miejscowo¶æ / region:
lt_klaipeda.png source: wikipedia.org

oznacz: herb:
lt.png oznacz source: wikipedia.org

lt.png herb source: wikipedia.org