hungarian.gif english.gif portuguese.gif russian.gif spanish.gif

©ari¹

Wróæ do Piwo strony

Wystêpuje w 6 odmianach.

Odmiana:
  okr±g³a (1)
  owalna (1)
  kwadratowa (4)

Jedna z nich:
©ari¹ podstawka Awers ©ari¹ podstawka Rewers

Je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej na ten temat zajrzyj do linków.

oryginalne jêzyki: http://www.saris.sk


kraj :
sk.jpg map source: wikipedia.org
miejscowo¶æ / region:
sk_bratislava.png source: wikipedia.org

oznacz: herb:
sk.jpg oznacz source: wikipedia.org

sk.jpg herb source: wikipedia.org