hungarian.gif english.gif portuguese.gif russian.gif spanish.gif

Holsten

Wróæ do Piwo strony

Wystêpuje w 7 odmianach.

Odmiana:
  okr±g³a (3)
  owalna (1)
  kwadratowa (3)

Jedna z nich:
Holsten podstawka Awers Holsten podstawka Rewers

Je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej na ten temat zajrzyj do linków.

oryginalne jêzyki: http://www.holsten.de

po angielsku: http://www.holsten.com


kraj :
de.jpg map source: wikipedia.org
miejscowo¶æ / region:
de_hamburg.png source: wikipedia.org

oznacz: herb:
de.jpg oznacz source: wikipedia.org

de.jpg herb source: wikipedia.org