hungarian.gif english.gif portuguese.gif russian.gif spanish.gif

Feldschlösschen

Wróæ do Piwo strony

Wystêpuje w 2 odmianach.

Odmiana:
  kwadratowa (2)

Jedna z nich:
Feldschlösschen podstawka Awers Feldschlösschen podstawka Rewers

Je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej na ten temat zajrzyj do linków.

oryginalne jêzyki: http://www.feldschlosschen.ch

po angielsku: http://www.feldschloesschen.com


kraj :
ch.png map source: wikipedia.org
miejscowo¶æ / region:
ch_rheinfelden.png source: wikipedia.org

oznacz: herb:
ch.png oznacz source: wikipedia.org

ch.png herb source: wikipedia.org