hungarian.gif english.gif portuguese.gif russian.gif spanish.gif

Borsodi

Wróæ do Piwo strony

Wystêpuje w 8 odmianach.

Odmiana:
  owalna (1)
  kwadratowa (6)
  inna (1)

Jedna z nich:
Borsodi podstawka Awers Borsodi podstawka Rewers

Je¶li chcesz wiedzieæ wiêcej na ten temat zajrzyj do linków.

oryginalne jêzyki: http://www.borsodi.hu


kraj :
hu.jpg map source: wikipedia.org
miejscowo¶æ / region:
hu_baz.jpg source: wikipedia.org

oznacz: herb:
hu.jpg oznacz source: wikipedia.org

hu.jpg herb source: wikipedia.org